محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB4011iGS+RM

128,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB5009UG+S+IN

149,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB5009UPr+S+OUT

225,000,000 ریال
+
ناموجود

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB951G-2HnD

65,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB951Ui-2HnD

37,000,000 ریال
+
ناموجود
72,000,000 ریال
179,000,000 ریال