96,500,000 ریال
65,600,000 ریال
55,000,000 ریال
29,400,000 ریال
67,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

رادیو میکروتیک مدل LHG 60G

125,500,000 ریال
86,000,000 ریال
489,000,000 ریال