+
ناموجود
228,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

رادیو LTE میکروتیک مدل LHG R

65,460,000 ریال
+
ناموجود

محصولات میکروتیک

رادیو LTE میکروتیک مدل SXT 4G kit

89,500,000 ریال
+
ناموجود
195,300,000 ریال
72,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل Chateau LTE18 ax

209,300,000 ریال