22,850,000 تومان

محصولات میکروتیک

رادیو LTE میکروتیک مدل LHG R

6,546,000 تومان
+
ناموجود

محصولات میکروتیک

رادیو LTE میکروتیک مدل SXT 4G kit

8,950,000 تومان
19,530,000 تومان
+
ناموجود
5,600,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل Chateau LTE18 ax

20,930,000 تومان
+
ناموجود