محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX PoE lite

28,900,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل PowerBox Pro

70,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB5009UPr+S+OUT

225,000,000 ریال