+
ناموجود
129,000,000 ریال
34,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX lite

24,800,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX PoE lite

28,900,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX S

59,500,000 ریال