96,500,000 ریال
65,600,000 ریال
42,000,000 ریال
49,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ac³

69,500,000 ریال
+
ناموجود
142,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax lite

39,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax²

65,500,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hAP ax³

92,000,000 ریال

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX S

59,500,000 ریال