محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR2116-12G-4S+

69,900,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX lite

1,980,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX S

4,950,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل L009UiGS-RM

7,850,000 تومان
11,400,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB5009UG+S+IN

14,950,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB5009UPr+S+OUT

22,500,000 تومان