محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل CCR2116-12G-4S+

63,600,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX lite

1,980,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX S

4,950,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل L009UiGS-RM

8,350,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB5009UG+S+IN

18,150,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB5009UPr+S+OUT

22,500,000 تومان