9,295,000 تومان

محصولات میکروتیک

رادیو LTE میکروتیک مدل LHG R

6,546,000 تومان
+
ناموجود

محصولات میکروتیک

رادیو LTE میکروتیک مدل SXT 4G kit

8,950,000 تومان

محصولات میکروتیک

رادیو میکروتیک مدل LHG 60G

10,050,000 تومان
19,530,000 تومان
12,950,000 تومان
22,400,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل Chateau LTE18 ax

20,930,000 تومان
14,200,000 تومان
+
ناموجود