آرشیو برچسب های: mikrotik security

اقدامات امنیتی اولیه در میکروتیک

اقدامات امنیتی اولیه در میکروتیک اقدامات امنیتی از مهمترین کارهاییست که در اجرای پروژه های شبکه باید به آن پرداخت و از وارد شدن صدمات و هزینه های ناشی از آن جلوگیری کرد. در اجرای امنیت برای میکروتیک یک سری اقدامات اولیه وجود دارد که به آن می پردازیم اعمال محدودیت یک راه ایجاد امنیت است […]