لیست موجودی محصولات شبکه و کابل

معرفی کابل رویال دارای تست فلوک !! برای مشاهده اینجا کلیک کنید 

1402/10/11

محصولات Mimosa

 

 

  Mimosa B5x                        ➡️ ➡️ call

Mimosa C5x                       ➡️ ➡️ call

 Mimosa C5c                        ➡️ ➡️ call

Mimosa B5c                       ➡️ ➡️ call

محصولات UBNT

 UAP U6 PRO                     ➡️ ➡️ call

UAP AC HD                      ➡️ ➡️ call

 UAP U6 LITE                    ➡️ ➡️ call

UAP IW HD                     ➡️ ➡️ call

 UAP AC MESH                  ➡️ ➡️ call

airFiber 60 LR                 ➡️ ➡️ call

 

محصولات Mikrotik

 

SXT sq                                ➡️ ➡️ call

SXT SQ AC                       ➡️ ➡️ call

SXT SQ HP                       ➡️ ➡️ call

Disc Lite 5                         ➡️ ➡️ call

DISC LITE 5 AC             ➡️ ➡️ call

SXT 6                               ➡️ ➡️ call

LHG 5                              ➡️ ➡️ call

LHG HP 5                        ➡️ ➡️ call

LHG XL 5                        ➡️ ➡️ call

LHG 5 XL AC                  ➡️ ➡️ call

LHG XL 52 AC                 ➡️ ➡️ call

LHG 5 AC                        ➡️ ➡️ call

LHG Lte kit                       ➡️ ➡️ call

LHG Lte 6 kit                    ➡️ ➡️ call

LHG Lte 18 kit                  ➡️ ➡️ call

Sxt Lte kit                         ➡️ ➡️ call

Sxt Lte kit 6                      ➡️ ➡️ call

Wap lte kit                        ➡️ ➡️ call

LDF 5                                 ➡️ ➡️ call

OmniTIK 5 ac                 ➡️ ➡️ call

OMNITIK 5                     ➡️ ➡️ call

OMNITIK 5 poe AC       ➡️ ➡️ call

SXT SA 5                          ➡️ ➡️ call

SXT SA5 Ac                     ➡️ ➡️ call

MANTBOX 19S              ➡️ ➡️ call

MANTBOX 52 15S         ➡️ ➡️ call

MANTBOX 15S              ➡️ ➡️ call

CAP AC                          ➡️ ➡️ call

CAP 2nD                           ➡️ ➡️ call

CAP XL Ac                        ➡️ ➡️ call

cAP lite                            ➡️ ➡️ call

wap Ac                               ➡️ ➡️ call

BASEBOX 5                      ➡️ ➡️ call

BASEBOX 6                      ➡️ ➡️ call

Netbox 5                             ➡️ ➡️ call

NETMETAL 5                    ➡️ ➡️ call

DYNA DISH 5                    ➡️ ➡️ call

DYNA DISH 6                    ➡️ ➡️ call

QRT5  AC                           ➡️ ➡️ call

QRT5                                  ➡️ ➡️ call

HAP LITE                           ➡️ ➡️ call

Hap ac lite                         ➡️ ➡️ call

HEX                                    ➡️ ➡️ call

HEX S                                 ➡️ ➡️ call

HEX LITE                            ➡️ ➡️ call

RB 2011                             ➡️ ➡️ call

RB 2011 UiAS RM              ➡️ ➡️ call

RB 3011 RM                      ➡️ ➡️ call

RB 4011 RM                       ➡️ ➡️ call

Wireless Wire nRAY          ➡️ ➡️ call

Wireless Wire Dish           ➡️ ➡️ call

CCR1036-8G-2S+EM           ➡️ ➡️ call

CCR2004-16G-2S+              ➡️ ➡️ call

CCR1009-7g-1c-1s+            ➡️ ➡️ call

 CRS328-24P-4s+RM            ➡️ ➡️ call

CSS326_24G_2S_RM          ➡️ ➡️ call

CRS354-48P-4S+2Q+RM    ➡️ ➡️ call

CRS326-24G-2S+RM           ➡️ ➡️ call

CRS125-24S-2Q+RM           ➡️ ➡️ call

CCR1036-8G-2S+                ➡️ ➡️ call

CRS125-24G-1S-2HnD-IN  ➡️ ➡️ call

RB 951Ui                              ➡️ ➡️ call

RB951 G                               ➡️ ➡️ call

RJ45 cat6                             ➡️ ➡️ call

محصولات Royal

Cat6 Royal    ftp outdoor    ➡️ ➡️ call

Cat6 Royal    SFTP indoor   ➡️ ➡️ call

Cat6 Royal    utp indoor      ➡️ ➡️ call

Cat6 Royal    utp indoor      ➡️ ➡️ call

Cat6 Royal CCA   indoor      ➡️ ➡️ call

Cat6 Royal CCA  Outdoor    ➡️ ➡️ call

Cat6 Royal CCA SFTP           ➡️ ➡️ call

‎ایران میکرو، نماینده ‌رسمی‌ پارس ارتباط

جهت خرید روی تعداد تماس حاصل فرمایید.

‎️شماره تماس :

03191620336
03191620337
03191620338

02191620009

‎️شماره تماس :

09195838186

09133239337

‎ایران میکرو

Www.Irmikro.com

https://t.me/irmikro

https://www.instagram.com/irmikro

5/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید