بایگانی برچسب: راهنمای-نام-گذاری-تجهیزات-میکروتیک

راهنمای نام گذاری تجهیزات میکروتیک

نحوه نام گذاری تجهیزات میکروتیک RouterBoard ها که به اختصار RB نامیده می شوند، دارای فرمت نام گذاری به شرح زیر است. اسامی RBها از کنار هم قرار گرفتن 6 بخش به فرمت زیر تشکیل شده اند. در حال حاضر از سه نوع نام گذاری برای بخش استفاده می شود: 1- اعداد 3 رقمی: رقم اول بیانگر سری برد […]