بایگانی برچسب: انتقال دوربین با وایرلس

برای انتقال تصویر چه رادیویی بخریم ؟!   اول از همه باید در مورد ماهیت انتقال تصویر صحبت شود، تا کمی به انتخاب آنتن وایرلس مناسب برای این امر کمک بشود! برای انتقال تصویر این مراحل طی میشود! تبدیل پکت های تصویر با MTU به طور مثال 20000 به پکت هایی با MTU  (از پیش […]