محصولات میکروتیک

BaseBox 5

5,150,000 تومان

محصولات میکروتیک

BaseBox 6

6,100,000 تومان

محصولات میکروتیک

cAP

2,600,000 تومان

محصولات میکروتیک

cAP ax

9,000,000 تومان

محصولات میکروتیک

Cube 60Pro ac

9,700,000 تومان

محصولات میکروتیک

CubeSA 60Pro ac

12,950,000 تومان

محصولات میکروتیک

DISC Lite5

3,290,000 تومان

محصولات میکروتیک

DISC Lite5 ac

4,950,000 تومان

وایرلس

DynaDish 5

13,300,000 تومان
+
ناموجود

محصولات میکروتیک

Groove 52

4,070,000 تومان
+
ناموجود

محصولات میکروتیک

GrooveA 52

3,500,000 تومان

محصولات میکروتیک

LDF 5

3,430,000 تومان