9,295,000 تومان
+
ناموجود
12,900,000 تومان
22,850,000 تومان
+
ناموجود
12,935,000 تومان

محصولات میکروتیک

رادیو LTE میکروتیک مدل LHG R

6,546,000 تومان
+
ناموجود

محصولات میکروتیک

رادیو LTE میکروتیک مدل SXT 4G kit

8,950,000 تومان
19,530,000 تومان
+
ناموجود
8,900,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک hAP ax lite LTE6

6,950,000 تومان
29,100,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل Chateau 5G ax

48,200,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل Chateau LTE18 ax

20,930,000 تومان