وایرلس برای دفاتر کوچک

1,850,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX PoE lite

3,800,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB951Ui-2HnD

3,350,000 تومان
6,380,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل hEX lite

1,980,000 تومان

محصولات میکروتیک

روتر میکروتیک مدل RB951G-2HnD

4,350,000 تومان
14,235,000 تومان
2,650,000 تومان